Dwór Leszczowate

Regulamin

decor

Regulamin

decor-small-brown.png

§1 Przedmiot regulaminu.
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty Gościa jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując czynności wymienionych w poprzednim zdaniu, Gość potwierdza, że zapoznał się i potwierdza warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Dworu Leszczowate.
3. Regulamin dostępny jest w recepcji oraz do pobrania ze strony www.dworleszczowate.pl

§2 Doba pensjonatowa.
1. Pokoje wynajmowane są na doby.
2. Doba rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.
3. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przyjazdu Gość powinien zgłosić do godziny 18.00 poprzedniego dnia. Recepcja uwzględni życzenie przedłużenia pobytu za dodatkową opłatą w miarę dostępności pokoi.
4. Recepcja zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu gościa w obiekcie, w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

§3 Rezerwacja i meldunek.
1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty Gościa.
2. Recepcja może anulować rezerwację lub odmówić meldunku ze względu na przyczyny niezależne (brak prądu, wody, awarie, zagrożenie życia lub zdrowia). W takim przypadku Goście otrzymają zwrot wpłaconych kwot na poczet pobytu.
3. Gość podczas pobytu w obiekcie nie może udostępniać pokoju osobom trzecim.
4. Osoby odwiedzające Gości, mogą przebywać w pokojach, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w recepcji, w godzinach 8.00 – 22.00.
5. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie.
6. W przypadku anulowania rezerwacji zostaną Państwo obciążeni opłatą za anulowanie rezerwacji. Opłata równa jest wpłaconemu zadatkowi.
O zmianie terminu lub odwołaniu rezerwacji na zabiegi kosmetyczne i masaże należy poinformować recepcję co najmniej 12h przed planowaną wizytą. W przypadku anulacji rezerwacji po tym terminie recepcja zastrzega sobie prawo do obciążenia Gości całkowitym kosztem usługi.
7. W przypadku rezygnacji Gościa w trakcie trwania pobytu, nie zwracamy opłaty za dokonaną rezerwację.

§4 Usługi.
1. Dwór świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń w recepcji, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
3. Dwór ma obowiązek zapewnić Gościom warunki do wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu (w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościach), profesjonalną i uprzejmą obsługę, sprzątanie pokoi podczas nieobecności Gości ( w razie ich obecności tylko wówczas gdy wyrażą takie życzenie).
4. Goście mogą korzystać bez dodatkowej opłaty z basenu i siłowni oraz rowerów będących własnością obiektu.

§5 Odpowiedzialność Gości.
1. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, recepcja może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
3. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas ostatniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gościa, pracownika obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości czy funkcjonowanie obiektu.
4. W przypadku pobytu z dziećmi, opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo oraz zobowiązani są do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez ich podopiecznych.

§6 Odpowiedzialność obiektu.
1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa. Obiekt posiada niestrzeżony parking dla samochodów osobowych.

§7 Zwrot rzeczy pozostawionych.
1. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy pod wskazany wcześniej przez Gościa adres. W przypadku braku takiej dyspozycji recepcja zabezpieczy i przechowa te przedmioty przez okres 6 miesięcy. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

§8 Cisza nocna.
1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 8.00 dnia następnego. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Recepcja może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.

§9 Reklamacje.
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja obiektu.
3. Reklamacja powinna być złożona pisemnie niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 Postanowienia dodatkowe.
1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej prosimy o nie używanie w pokojach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia obiektu.
2. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (w tym elektronicznych), natomiast na terenie otaczającym obiekt zakaz palenia grilla i otwartego ognia bez zgody obsługi. Za nieprzestrzeganie zakazu opłata wynosi 500 zł.
3. W trosce o piękne Bieszczady, sprzątając pokoje wymieniamy tylko ręczniki leżące na podłodze zaś pościel wyłącznie na Państwa życzenie.
4. W obiekcie funkcjonuje bezprzewodowy dostęp do internetu. Korzystanie z internetu jest bezpłatne. Prosimy wybrać sieć Pensjonat (hasło; leszczowate).
5. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie w recepcji osób odwiedzających Państwa w pokojach. Procedura ta jest wymagana ze względu na bezpieczeństwo naszych Gości. Odwiedzający powinni przebywać w pokojach najpóźniej do godziny 22.00. Państwa rachunek zostanie dodatkowo obciążony za każdą osobę towarzyszącą pozostającą na noc w Państwa pokoju. W przypadku pytań prosimy o kontakt z recepcją.
6. Śniadania serwujemy w godzinach 8.00 – 10.00.
7. W obiekcie nie są przyjmowane zwierzęta.
8. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest regulamin basenu, sauny suchej i siłowni, znajdujący się w strefie spa.

Opinia naszych Gości jest dla nas bardzo cenna!
Zachęcamy Państwa do przekazywania nam swoich uwag i komentarzy.
Z pewnością pomogą nam w podnoszeniu jakości naszych usług.