Atrakcje w Bieszczadach

Jezioro solińskie czy Góry

decor-big-white.png
Superior Room
 • Leszczowate - Cerkiew drewniana z 1922 r.
 • Leszczowate - miejscowość na Szlaku Ekomuzeum "Hołe"
 • Bezmiechowa - szybowisko, Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej
 • Łodyna - kiwony, kopalnia ropy
 • Laworta - wyciąg narciarski
 • Majdan - Stacja Kolejki Bieszczadzkiej
 • Liszna - Leśne mini zoo
 • Łopienka - Cerkiew św. Męczennicy Paraskewii
 • Polanki - Rezerwat „Sine Wiry”
 • Smerek - wyjście na szlak na górę Smerek
 • Wetlina - wyjście na szlak na Połoninę Wetlińską
 • Brzegi Górne - Punkt widokowy (872 m npm)
Deluxe Room
 • Muczne - pokazowa zagroda żubrów
 • Smolnik - Cerkiew św. Michała Archanioła, w 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • Berezka - ruiny Cerkwii
 • Nowosiółki -Muzeum „Knieja”
 • Baligród - Pomnik - czołg T-34
 • Zagórz - ruiny klasztoru karmelitów bosych
 • Czarna Górna - Tablica upamiętniająca budowę "bieszczadzkich obwodnic"
 • Żłobek - Drewniany kościół, d. cerkiew grekokatolicka (1830)
 • Ustrzyki Dolne - Muzeum Młynarstwa
 • Ustrzyki Dolne - Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 • Arłamów - Muzeum Skarbów Matki Ziemi
Bungalow Studio
 • Równia - Cerwkiew z XVIII w.
 • Uherce Mineralne - drezyny rowerowe, Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła, Ursa Major, krzywy dom
 • Myczkowce - Ośrodek Caritas, Ogród biblijny, Park Miniatur - Centrum Kultury Ekumenicznej
 • Zwierzyń - Cudowne Źródełko
 • Glinne - Kamień Leski
 • Lesko - Dawna synagoga- obecnie galeria, kirkut, zamek
 • Hoczew - muzeum Pękalskiego
 • Ustrzyki Górne - Bieszczadzki Park Narodowy Szlak na Tarnicę, Połonine Caryńską, Rawki
 • Lwów - wycieczki organizowane indywidualnie lub z biurem podróży (wyłacznie z paszportem)
Superior Room